בית הספר לחשמל

בניהולו של

אלכס פלדמן

מספר קורס לעידכון