בית הספר לחשמל

בניהולו של

אלכס פלדמן

קורס חשמלאי מתח גבוה