בית הספר לחשמל

בניהולו של

אלכס פלדמן

תורת החשמל

הקלטות , סרטונים , מצגות

תורת החשמל הוא אחד מתוך ארבעה מקצועות  ליבה בקורס חשמלאי מוסמך שתלמידי הקורס חייבים להיבחן בו במבחן גמר ארצי .
ברשימה שלהלן מוצגת סידרה של הרצאות ותירגולים בתורת החשמל כפי שהם ניתנים בקורס חשמלאי מוסמך בבית הספר לחשמל במכללת כרמל בטיחות.

לתלמידי המכללה במהלך לימוד מקצוע תורת החשמל גישה לכל החומרים הלימודיים היא ללא תשלום.
לגולשים שאינם תלמידי מכללת כרמל בטיחות גישה לכל החומרים הלימודיים היא בתשלום.

 

הרצאות / שיעורים

[-SHLESSONS]

מאגר שאלות ותשובות

[SHQAS-]

מבחנים / פתרונות

[-SHEXAMS]