בית הספר לחשמל

בניהולו של

אלכס פלדמן

מכונות חשמל