בית הספר לחשמל

בניהולו של

אלכס פלדמן

נושאים עיקריים בקורס מתח גבוה

הרצאות / שיעורים

[-SHLESSONS]

מאגר שאלות ותשובות

[SHQAS-]

מבחנים / פתרונות

[-SHEXAMS]